sokoliarstvo-kanát

pre žiakov

PRÍDEME AJ KU VÁM

SOKOLIARSTVO-KANÁT

informácie

SOKOLIARSTVO-KANÁT

Jediné čo potrebujeme je priestor. Najlepšie ihrisko, kde máme dostatok miesta na umiestnenie našich dravcov. V prípade nepriaznivého počasia program presunieme do telocvične. 
Ak to situácia dovolí rozdelenie žiakov na 1. a 2. stupeň, pre lepšie prispôsobenie náučného komentáru. 

  • Pútavá prednáška o historií a súčasnosti sokoliarstva 
  • Letová časť dravcov
  • Hladkanie dravcov
  • Aktívne zapájanie detičiek do programu
  • Na záver spoločné fotografie a odpovedanie na otázky

Nočné dravce: Plamienka driemavá, Výr skalný a Výr africký

Denné dravce: Harrisov jastrab, Sokol sťahovavý, Karančo pásikavý, Orliak bielohlavý

vlastné ozvučenie

Nerobte si starosti s káblami, máme vlastnú techniku.

práca s detmi

Aktívne zapájanie malých aj veľkých divákov do nášho predstavenia

faktúra

Faktúra je samozrejmostou

Chcete prísť ku nám do Mojína?

Pre absolvovanie enviro programu

@sokoliarstvo_kanat

Follow Us