SOKOLIARSTVO-KANÁT

Sokoliarstvo v Mojíne

MOJÍN - Rimavská Sobota

NAJVÄČŠÍ SOKOLIARSKY AREÁL NA SLOVENSKU

Naš sokoliarsky areál otvárame opäť pre verejnosť dňa

01. 05. 2021

 1. Plamienka driemavá
 2. Myšiarka ušatá
 3. Výr skalný
 4. Výr africký
 5. Belaňa tundrová
 6. Kaňúr okrúhlochvostý
 7. Myšiak hôrny
 8. Jastrab lesný – európsky
 9. Jastrab lesný – fínsky
 10. Jastrab lesný – severský albidus
 11. Sokol rároh
 12. Sokol sťahovavý
 13. Sokol červenonohý
 14. Sokol lovecký
 15. Orol skalný – európska forma (A. Ch. Chrysaetos)
 16. Orol skalný – áziská forma (A. Ch. Daphanea)
 17. Orol skalný – turecká forma (A. Ch. Homerie)
 18. Orol stepný
 19. Orol kráľovský
 20. Orliak bielohlavý
 21. Orliak morský
 22. Karančo pásikavý
 23. Haja červená

70 ks dravých vtákov

rodinný podnik

BLÍŽIACA SA UDALOSŤ

Otvorenie sezóny 01. 05. 2021 o 15:00

Sokoliarske predstavenia od
01. 05. 2021 do 30. 06. 2021
každý víkend o 15:00 v Mojíne