SOKOLIARSTVO-KANÁT

Sokoliarstvo v Mojíne

MOJÍN - Rimavská Sobota

NAJVÄČŠÍ SOKOLIARSKY AREÁL NA SLOVENSKU

Naš sokoliarsky areál otvárame opäť pre verejnosť dňa

29. 03. 2024

 1. Plamienka driemavá
 2. Myšiarka ušatá
 3. Sova lesná
 4. Výr skalný
 5. Výr sibírsky
 6. Výr africký
 7. Belaňa tundrová
 8. Kaňúr okrúhlochvostý
 9. Myšiak hôrny
 10. Jastrab lesný – európsky
 11. Jastrab lesný – fínsky
 12. Jastrab lesný – severský albidus
 13. Sokol rároh
 14. Sokol sťahovavý
 15. Sokol lanner
 16. Sokol lovecký
 17. Orol skalný – európska forma (A. Ch. Chrysaetos)
 18. Orol skalný – áziská forma (A. Ch. Daphanea)
 19. Orol skalný – turecká forma (A. Ch. Homerie)
 20. Orol stepný
 21. Orol kráľovský
 22. Orliak bielohlavý
 23. Orliak morský
 24. Karančo pásikavý
 25. Haja červená

70 ks dravých vtákov

rodinný podnik

BLÍŽIACA SA UDALOSŤ

Otvorenie sezóny 29. 03. 2024 o 15:00

VEĽKÁ NOC V MOJÍNE