SOKOLIARSTVO - KANÁT

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY

OZ PRÍRODA PRE DETI

DETSKÉ TÁBORY V MOJÍNE

z oNLINE SVETA DO PRÍRODY

Týždeň bez mobilu, ideálny čas vytvárať nové priateľstvá, možno aj na celý život. 

Zdravotnícky dozor | Profesionálni animátori | Zážitky | 3x denne strava | Aktivity v prírode | V prípade zlého počasia sa aktivity presúvajú do interiéru | Tematické tábory

03. 07. - 07. 07. 2023

Remeselný tábor - tvorivé dielne
150€/DIEŤA

cieľom tábora je poskytnúť deťom príležitosť rozvíjať ich tvorivosť a zručnosti, rozširovať ich znalosti o remeslách a  tiež im pomôcť stavať sebavedomie a zlepšovať ich komunikačné zručnosti. Účastníci sa zúčastňujú na rôznych outdoorových aktivitách. 

environmentálny tábor

10. 07. - 14. 07. 2023

Environmentálny tábor
150€/DIEŤA

cieľom je oboznamovanie detí s prírodou, jej faunou a flórou. Hravou formou spoznávať jednotlivé druhy zvierat a rastlín. S detmi budeme pravidelne navštevovať les, prírodu a učiť sa spoznávať stromy, rastliny a vtáctvo. Počas edukatívnych aktivív vyrábame produkty z prírodných materiálov. Učíme sa hravou formou o potrebe ochrany prídody a životného prostredia.

sokoliarsky tábor

17. 07. - 21. 07. 2023

Sokoliarsky tábor
150€/DIEŤA

tábor je určený pre deti, ktoré majú radi dravce a prírodu. Deti sa počas tábora budú učiť o jednotlivých druhoch dravého vtáctva, ktoré chováme v sokoliarskom areáli. Sovy, orly, sokoly a jastraby. Počas edukatívnych aktivít budeme vyrábať pomôcky potrebné pre sokoliara ale aj jeho dravca. Učiť sa o sokoliarstve, ktoré je zapísané v UNESCO ako naše národné dedičstvo. 

Športový tábor

24. 07. - 28. 07. 2023

Športový tábor
150€/DIEŤA

Tábor určený pre deti, ktoré nadovšetko obľubujú športové aktivity a prírodu. Cieľom je rozvýať u detí šport, čím prispievame k ich zdravému životnému štýlu. Prípravené máme rôzne druhy športových aktivít ako aj pravidelné návštevy lesa, kde nás čakajú rôžne športové prekážky. Týždeň ukončíme olympiádou.

Turistický tábor

31. 07. - 04. 08. 2023

Turistický tábor
150€/DIEŤA

Tábor určený pre deti, ktoré majú radi prírodu a zároveň aj k turistike. 

Cieľom je rozvýjať u detí záujem o turistiku. V rámci táboru sa deti budú môcť oboznámiť s turistickými chodníkmi v okolí spolu so sprievodcom. Pripravené sú aj rôzne sútaže a kvízy. 

07. 08. - 11. 08. 2023

Športovo-rekreačný JUDO tábor
150€/DIEŤA

Športovo rekreačný tábor nielen pre džudistov ale aj pre tých, ktorý sa nimi chcú stať.
Tábor je určený pre deti od 6 – 12 rokov. 
Rozvýjanie pohybových schopností, práca v kolektíve, základy džuda. 
Každý absolvent obdrží diplom a tričko. 

sokoliarsky tábor

14. 08. - 18. 08. 2023

Sokoliarsky tábor
150€/DIEŤA

tábor je určený pre deti, ktoré majú radi dravce a prírodu. Deti sa počas tábora budú učiť o jednotlivých druhoch dravého vtáctva, ktoré chováme v sokoliarskom areáli. Sovy, orly, sokoly a jastraby. Počas edukatívnych aktivít budeme vyrábať pomôcky potrebné pre sokoliara ale aj jeho dravca. Učiť sa o sokoliarstve, ktoré je zapísané v UNESCO ako naše národné dedičstvo.