SOKOLIARSTVO - KANÁT

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY

OZ PRÍRODA PRE DETI

DETSKÉ TÁBORY V MOJÍNE

z oNLINE SVETA DO PRÍRODY

Týždeň bez mobilu, ideálny čas vytvárať nové priateľstvá, možno aj na celý život. 

Zdravotnícky dozor | Profesionálni animátori | Zážitky | 3x denne strava | Aktivity v prírode | V prípade zlého počasia sa aktivity presúvajú do interiéru | Tematické tábory

01. 07. - 04. 07. 2024

Remeselný tábor
170€/DIEŤA

cieľom tábora je poskytnúť deťom príležitosť rozvíjať ich tvorivosť a zručnosti, rozširovať ich znalosti o remeslách a  tiež im pomôcť stavať sebavedomie a zlepšovať ich komunikačné zručnosti. Účastníci sa zúčastňujú na rôznych outdoorových aktivitách. 

sokoliarsky tábor

08. 07. - 12. 07. 2024

Sokoliarsky tábor
180€/DIEŤA

tábor je určený pre deti, ktoré majú radi dravce a prírodu. Deti sa počas tábora budú učiť o jednotlivých druhoch dravého vtáctva, ktoré chováme v sokoliarskom areáli. Sovy, orly, sokoly a jastraby. Počas edukatívnych aktivít budeme vyrábať pomôcky potrebné pre sokoliara ale aj jeho dravca. Učiť sa o sokoliarstve, ktoré je zapísané v UNESCO ako naše národné dedičstvo. 

15. 07. - 19. 07. 2024

Poľovnícky tábor
180€/DIEŤA

Zažite dni v prírode plné dobrodružstiev a zábavy. Dozviete sa o živote lesnej zvery, jej ochrane a potrebách v priebehu roka. Čakajú na Vás rôzne aktivity a sprievodné akcie, ako poľovné signály, pozorovenie zveri ďalekohľadom, pomoc pri výcviku poľovného psa, virtuálne ale aj vzduchovková streľba. 

Športový tábor

22. 07. - 26. 07. 2024

Športový tábor
180€/DIEŤA

Tábor určený pre deti, ktoré nadovšetko obľubujú športové aktivity a prírodu. Cieľom je rozvýať u detí šport, čím prispievame k ich zdravému životnému štýlu. Prípravené máme rôzne druhy športových aktivít ako aj pravidelné návštevy lesa, kde nás čakajú rôžne športové prekážky. Týždeň ukončíme olympiádou.

sokoliarsky tábor

29. 07. - 02. 08. 2024

Sokoliarsky tábor
180€/DIEŤA

tábor je určený pre deti, ktoré majú radi dravce a prírodu. Deti sa počas tábora budú učiť o jednotlivých druhoch dravého vtáctva, ktoré chováme v sokoliarskom areáli. Sovy, orly, sokoly a jastraby. Počas edukatívnych aktivít budeme vyrábať pomôcky potrebné pre sokoliara ale aj jeho dravca. Učiť sa o sokoliarstve, ktoré je zapísané v UNESCO ako naše národné dedičstvo. 

05. 08. - 09. 08. 2024

Športovo-rekreačný JUDO tábor
170€/DIEŤA

Športovo rekreačný tábor nielen pre džudistov ale aj pre tých, ktorý sa nimi chcú stať.
Tábor je určený pre deti od 5 – 12 rokov. 
Rozvýjanie pohybových schopností, práca v kolektíve, základy džuda. 
Každý absolvent obdrží diplom a tričko. 

environmentálny tábor

12. 08. - 16. 08. 2024

Environmentálny tábor
180€/DIEŤA

cieľom je oboznamovanie detí s prírodou, jej faunou a flórou. Hravou formou spoznávať jednotlivé druhy zvierat a rastlín. S detmi budeme pravidelne navštevovať les, prírodu a učiť sa spoznávať stromy, rastliny a vtáctvo. Počas edukatívnych aktivít vyrábame produkty z prírodných materiálov. Učíme sa hravou formou o potrebe ochrany prídody a životného prostredia.